پتاسیم هیومات

پتاسیم هیومات

جزییات محصول

اشتراک

این محصول جهت استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار تولید شده که دارای پتاسیم بالا و هیومیک و فولویک بسیار مناسبی جهت رشد گیاه و ریشه زایی سریع می باشد.این محصول یکی از پرمصرف ترین و کاربردی ترین محصولات تولیدی شرکت می باشد که برای مصارف باغی ٣_۴ کیلوگرم در هکتار مصرف و برای محصولات زراعی٢کیلوگرم در هکتار توصیه می گردد.پتاسیم هیومات کاملا محلول در آب بوده و برای لوله های ابیاری تحت فشار مشکلی ایجاد نمی کند…

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ تیر ۲۰, ۱۳۹۷
موضوع هیومیکس

طراحی و پیاده سازی : شرکت سهند