اسید هیومیک مایع هومیران

اسید هیومیک مایع هومیران

جزییات محصول

اشتراک

هیومیک اسید مایع با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و از مواد تولیه وارداتی تولید گردیده است.اسید هیومیک مایع ضمن تغییر ph آب و خاک باعث بهتر جذب گردیدن عناصر موجود در آن و عناصری که در خاک به صورت عناصر آزاد غیر قابل جذب می باشد می شود.
اسید هیومیک مایع نقش بسزایی در رشد و شادابی گیاهات داشته و از خستگی گیاه ،ناشی از گرما و شوری خاک و آب جلوگیری می کند بسته بندی اسید هیومیک مایع به صورت مایع در گالن های ۵ لیتری به وزن ۶ کیلوگرم دردسترس کشاورزان عزیز می باشد.
لذا به کشاورزان محترم توصیه می گردد در فصل رشد محصول برای باغات با توجه به امکانات موجود می توان برای هر هکتار ۱۵ لیتر به فاصله زمانی ۱۵ روز یکبار و برای صیفی جات ۱۰ لیتری هر هکتار به فاصله زمانی ۱۵ روز یکبار به صورت پاششی یا شیر شبکه و حتی درون سیستم آبیاری تحت فشار به مصرف رساند.
توجه : اسید هیومیک مایع را نسبت ۱/۵ در هزار لیتر آب می توان استفاده کرد.

جزییات پروژه

مشتری
تاریخ آذر ۰۷, ۱۳۹۳
موضوع هیومیکس

طراحی و پیاده سازی : شرکت سهند