۲۳ دی

فواید هیومیک اسید

باعث سبکی خاک و ریشه زایی سریع و شادابی و رشد سریع گیاه می گردد.

نگهداری آب تا بیش از چند برابر وزن خود و جلوگیری از خشکی زود هنگام خاک شده در نتیجه گیاه به آب دهی کمتری نیاز دارد.

رشد سریع باکتری های مفید در خاک و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آن می گردد.

به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو موجود در خاک کمک کرده لذا مصرف کودهای شیمیایی را می توان به طور چشمگیری کاهش داد.

هیومیک اسید به دلیل ph بالا باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل خشکی،سرمازدگی و کم آبی و همچنین از بین رفتن شوری خاک های شور می شود لذا توصیه می شود کشاورزان عزیز که دارای زمین شور و قلیای بالا هستند حتما هومیران را استفاده کنند.

به دلیل کاملا طبیعی بودن هومیران باکتریهای مفید در خاک سریعا رشد کرده و گیاه را در مقابل انواع بیماریها و قارچ ها مقاوم کرده لذا از مصرف سموم دفع آلات به طور چشمگیری کاسته شده و گیاه همیشه شاداب و سرسبز می ماند.

هیومیک اسید به دلیل تبادل یونی CEC بالا یون های فلزی موجود در خاک را که قابل جذب برای گیاه نمی باشد به فرم آماده جذب برای گیاه در آورده لذا نیاز به کود های مانند روی ،منگنز و آهن و … را رفع می کند.

هیومیک اسید با ماندگاری بالایی که دارد در خاک طی چند سال به فرم آماده جذب برای گیاه باقی می ماند.

تحریک کننده بسیار مناسبی برای ریشه زایی گیاهان کهنسال بوده و جوانی خود را دوباره احیا کنند.

کودهای حیوانی استفاده شده از پیش که قابل جذب برای گیاه نمی باشد را تجزیه کرده و در اختیار گیاه قرار داده لذا توصیه می گردد که استفاده از کود های حیوانی به نصف کاهش دهید.

هیومیک اسید از سمیت کودها و عناصر اضافی موجود در خاک کاسته و از تثبیت و شسته شدن خاک جلوگیری می کند.

کود مایع هومیران چون خاصیت اسیدی دارد محلول پاشی آن باعث از بین رفتن شته و حشرات موزی گیاهان شده و سیستم آبیاری تحت فشار را تمیز می کند.

زمان مصرف

هومیران در هیچ زمانی منع مصرف ندارد بلکه بهتر است برای باغات از اوایل پاییز تا اوایل بهار با کود حیوانی مخلوط و برای انواع زراعت ها چند روز قبل از کاشت مصرف شود.

نحوه و مقدار مصرف

مخلوطی از کودهای حیوانی و هومیران را برای باغات در عمق ۱۵ الی ۳۰ سانتی متری زیر سایه انداز درخت ،برای درختان جوان ۱۰۰ گرم و درختان بالغ ۲۵۰ گرم است. در مورد نهال ها و قلمه ها و میوه های بوته آب ۴۰ تا ۵۰ گرم هومیران به ازای هر نهال یا بوته قبل از کاشت با خاک مخلوط گردد.درمورد چمن و کلا زراعتها ۱۵۰ الی ۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار قبل از کاشت همراه با شخم زدن مصرف گردد.در خاکهای شور توصیه می شود مقدار مصرف را افزایش دهید.

هومیران با انواع کودهای شیمیایی قابل مخلوط شدن است در این صورت باید مصرف این کود را به کمتر از نصف کاهش داد. زیرا هومیران از تبخیر و آبشویی و تجزیه سریع عناصر ماکرو و میکرو موجود در کودهای دیگر جلوگیری می کند.

اشتراک

ارسال نظر